Välkommen till e-tjänst förskola, fritidshem och klubb


Ansökan förskola, fritidshem och klubb:

Om barnet är folkbokförd i Kävlinge kommun ansöker ni genom att logga in med BankID. Är ni inte folkbokförda i kommunen väljer ni "Ansökan förskola" eller "Ansökan fritidshem och klubb" i huvudmenyn.

För att kunna göra en ansökan måste ni ha svenskt personnummer eller samordningsnummer. Ni behöver också kunna uppge e-postadress och telefonnummer. Tänk på att uppge er nuvarande folkbokföringsadress, vi får in er kommande adress via Skatteverket.

Placering förskola, fritidshem och klubb:
Har ert barn en placering loggar ni in med BankID för att göra ändringar, registrera schema eller säga upp placeringen. Som inloggad ändrar ni även era uppgifter så som kontaktuppgifter och inkomst.De personuppgifter du som vårdnadshavare lämnar till Kävlinge kommun i denna e-tjänst behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningens krav.Syftet med att behandla dina och ditt/dina barns personuppgifter är att följa vårt åtagande enligt för grundskola och förskola gällande lagstiftning och läroplan.Uppgifterna är enbart tillgängliga för behörig personal. Vid eventuellt utlämnande av klasslistor som allmän handling inom grundskola ges enbart uppgift om namn och klass ut.Uppgifterna kommer att bevaras och gallras enligt arkivlagstiftningen och kommer inte ligga till grund för automatiskt beslutsfattande.Har du frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter, ställ dessa till bildningsnamnden@kavlinge.se.Du har alltid rätt att få information om de behandlingar du deltar i, samt att rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna. Läs mer om detta, samt om Kävlinge kommuns allmänna hantering av personuppgifter på www.kavlinge.se.